Αλέξανδρος Μελίδης

Ο Αλέξανδρος Μελίδης είναι Πολιτικός Επιστήμονας-Σύμβουλος Επικοινωνίας με ειδίκευση σε θέματα ανοιχτής-ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και πολιτικής επικοινωνίας. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος MA στις Μαζικές Επικοινωνίες από το Πανεπιστήμιο του Leicester. Έχει συνεργαστεί με εταιρίες δημοσκοπήσεων και επικοινωνίας με αντικείμενο τη στρατηγική πολιτική επικοινωνία, με ιδρύματα και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών ως επιστημονικός συνεργάτης, με πολιτικά κόμματα για την αξιοποίηση του Διαδικτύου στην πολιτική οργάνωση και επικοινωνία, με υπουργεία, δήμους και περιφέρειες για την εκπόνηση στρατηγικού σχεδιασμού ηλεκτρονικής-ανοιχτής διακυβέρνησης, με ραδιοτηλεοπτικούς φορείς για την αξιοποίηση των ψηφιακών μέσων. Την περίοδο 2009-2012 ως μέλος της ομάδας ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του γραφείου του πρωθυπουργού συνέβαλε μεταξύ άλλων στο σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων όπως η Διαύγεια, το opengov και τα labs.opengov. Διαθέτει εμπειρία εκπόνησης εκπαιδευτικού υλικού και διδασκαλίας τόσο με μαθητές, σε πρόγραμμα της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση για την αυτόνομη δημοσιογραφία (backpack journalism) όσο και με ενηλίκους ως πιστοποιημένος εκπαιδευτής σε προγράμματα επιμόρφωσης του ΕΚΔΔΑ. Εχει διατελέσει ερευνητής του Ανεξάρτητου Μηχανισμού Αξιολόγησης (IRM) της Open Government Partnership καταγράφοντας την πρόοδο της Ελλάδας στα εθνικά σχέδια δράσης για την ανοιχτή διακυβέρνηση το διάστημα 2014-2019. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στην ανοιχτή διακυβέρνηση και ειδικότερα στην ψηφιακή δημόσια συμμετοχή. Από το 2019 συντονίζει για τη Διεθνή Διαφάνεια Ελλάδος τα προγράμματα Integrity Watch και Εxpanding Αnonymous Τipping (EAT). Το πρώτο αφορά στη δημιουργία μιας διαδραστικής πλατφόρμας παρουσίασης δεδομένων χρήσιμων για το δημόσιο έλεγχο κατά της διαφθοράς. Το δεύτερο αφορά στην ευρεία διάθεση της τεχνολογίας υποβολής ανώνυμων καταγγελιών για την καταπολέμηση της διαφθοράς στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

βιογραφικές και εργογραφικές ιστοσελίδες :