Διπλωματικές Eργασίες

Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να βρείτε ψηφιακά διαθέσιμες διπλωματικές εργασίες οι οποίες μετά την ολοκλήρωση και δημόσια υποστήριξή τους αξιολογήθηκαν με “άριστα”.

Οι διπλωματικές εργασίες έχουν εκπονηθεί από μεταπτυχιακούς φοιτητές της κατεύθυνσης Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης του προ-υφιστάμενου ΠΜΣ Επικοινωνία και ΜΜΕ του Τμήματος ΕΜΜΕ ΕΚΠΑ. Το νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης» αποτελεί ουσιαστική συνέχεια της ομώνυμης κατεύθυνσης του προ-υφιστάμενου προγράμματος και αναπτύσσει περαιτέρω τα επιστημονικά πεδία αυτής.

Οι διπλωματικές εργασίες προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα. Επιτρέπεται η χρήση τους μόνο για προσωπική μελέτη και έρευνα, πάντοτε με ορθή βιβλιογραφική αναφορά. Απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε άλλη χρήση.

Τα πνευματικά δικαιώματα κάθε διπλωματικής εργασίας ανήκουν στην/στον συγγραφέα αυτής.

Αργυροπούλου, Μεταξένια - Μαρία (2018), Ψηφιακή αφήγηση και η εφαρμογή της σε άτομα με ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή, Διπλωματική Εργασία, ΠΜΣ Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης, Επιβλ. Ομότιμος Καθηγητής Μ. Μεϊμάρης, ακαδ. έτος 2017-2018. [pdf]

Mωραΐτης, Βαγγέλης (2018), Ψηφιακή τεχνολογία και μεταναστευτικό: Ποιοτική και ποσοτική έρευνα, Διπλωματική Εργασία, ΠΜΣ Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης, Επιβλ. Ομότιμος Καθηγητής Μ. Μεϊμάρης, ακαδ. έτος 2017-2018. [pdf]

Παπαδογεωργοπούλου, Ευτυχία (2018), Η ψηφιακή αφήγηση ως εργαλείο ανταλλαγής εμπειριών και αναστοχασμού μεταξύ εκπαιδευτικών, Διπλωματική Εργασία, ΠΜΣ Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης, Επιβλ. Ομότιμος Καθηγητής Μ. Μεϊμάρης, ακαδ. έτος 2017-2018. [pdf]

Βλάχου, Έλλη (2017), Ανάλυση συναισθήματος σε ελληνικά και γερμανικά δεδομένα του Twitter γύρω από την εκπαίδευση των προσφύγων με τη χρήση lexicon- based και machine learning μεθόδων και εργαλείων της γλώσσας R, Διπλωματική Εργασία, ΠΜΣ Επικοινωνία και ΜΜΕ, Κατεύθυνση Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης, Επιβλ. Καθηγητής Κ. Μουρλάς, ακαδ. έτος 2014-2015. [pdf]

Μανδενάκη, Αικατερίνη (2017), Ανάλυση κειμένου με Αυτόματη Εξόρυξη Επιχειρημάτων από Κείμενα φυσικής γλώσσας με χρήση εργαλείων Εξόρυξης Κειμένου του περιβάλλοντος R-Studio, Διπλωματική Εργασία, ΠΜΣ Επικοινωνία και ΜΜΕ, Κατεύθυνση Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης, Επιβλ. Καθηγητής Κ. Μουρλάς, ακαδ. έτος 2014-2015. [pdf]

Πατρικάκου, Ματίνα (2017).Ανάλυση συναισθήματος σε ελληνικά και γερμανικά δεδομένα του Twitter γύρω από την εκπαίδευση των προσφύγων με τη χρήση lexicon- based και machine learning μεθόδων και εργαλείων της γλώσσας R. Διπλωματική Εργασία, ΠΜΣ Επικοινωνία και ΜΜΕ, Κατεύθυνση Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης, Επιβλ. Καθηγητής Δ. Γκούσκος, ακαδ. έτος 2016-2017. [pdf].

Σταύρου, Ανδρέας (2017). Χρήση του Twitter από τα μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Διπλωματική Εργασία, ΠΜΣ Επικοινωνία και ΜΜΕ, Κατεύθυνση Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης, Επιβλ. Καθηγητής Δ. Γκούσκος, ακαδ. έτος 2016-2017. [pdf]

Χρήστου, Μαρία - Ανθή (2016), Ταυτότητα πόλης: Σχεδιάζοντας μια στρατηγική που εμπλέκει τις ομάδες ενδιαφέροντος και τις νέες τεχνολογίες, δημιουργώντας μια ολοκληρωμένη αστική εμπειρία, Διπλωματική Εργασία, ΠΜΣ Επικοινωνία και ΜΜΕ, Κατεύθυνση Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης, Επιβλ. Καθηγητής Δ. Χαρίτος, ακαδ. έτος 2015-2016. [pdf]

Μαυρικίδου, Κορίνα (2016). Παρουσία και μόχλευση δωρεών (fundraising) διεθνών μη κερδοσκοπικών οργανώσεων σε ψηφιακά κοινωνικά δίκτυα (facebook, twitter, youtube). Διπλωματική Εργασία, ΠΜΣ Επικοινωνία και ΜΜΕ, Κατεύθυνση Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης, Επιβλ. Καθηγητής Δ. Γκούσκος, ακαδ. έτος 2015-2016. [pdf]

Γιαννουδάκος, Ευάγγελος (2015), Αξιοποίηση ∆εδοµένων Μεγάλου Όγκου και Προβλεπτική Ανάλυση στην Ασφάλιση Αυτοκινήτου, Διπλωματική Εργασία, ΠΜΣ Επικοινωνία και ΜΜΕ, Κατεύθυνση Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης, Επιβλ. Καθηγητής Κ. Μουρλάς, ακαδ. έτος 2014-2015. [pdf]

Παπαγεωργοπούλου, Πένυ (2015), Μελέτη της επικοινωνιακής διάστασης της καλλιτεχνικής δημιουργικής διαδικασίας σε περιβάλλοντα FullDome (θόλου) με έμφαση στην πλευρά του δημιουργού, Διπλωματική Εργασία, ΠΜΣ Επικοινωνία και ΜΜΕ, Κατεύθυνση Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης, Επιβλ. Καθηγητής Δ. Χαρίτος, ακαδ. έτος 2014-2015. [pdf]

Σωτηράκου, Αικατερίνη Αλεξάνδρα (2015), Σχεδίαση εφαρμογής για κινητές συσκευές για ειδησεογραφικό περιεχόμενο, με δυνατότητες εξατομίκευσης και χρήσης τεχνικών παιχνιδοποίησης, Διπλωματική Εργασία, ΠΜΣ Επικοινωνία και ΜΜΕ, Κατεύθυνση Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης, Επιβλ. Καθηγητής Κ. Μουρλάς, ακαδ. έτος 2014-2015. [pdf]

Γεωργιάδου, Άννα (2014), Νέα Μέσα και Λογοτεχνία: Ανάλυση νέων μέσων λογοτεχνικού και συγγραφικού προσανατολισμού, Διπλωματική Εργασία, ΠΜΣ Επικοινωνία και ΜΜΕ, Κατεύθυνση Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης, Επιβλ. Καθηγητής Δ. Χαρίτος, ακαδ. έτος 2013-2014. [pdf]

Κική, Κυριακή (2014). Η Διακοπή Λειτουργίας της ΕΡΤ, το Εγχείρημα ERTOpen και τα Συλλογικά Ψηφιακά Μέσα ως Πεδίο Συζήτησης: Μελέτη της Σελίδας ERTSocial στο Facebook. Διπλωματική Εργασία, ΠΜΣ Επικοινωνία και ΜΜΕ, Κατεύθυνση Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης, Επιβλ. Καθηγητής Δ.Γκούσκος, ακαδ. έτος 2013-2014. [pdf]

Κοντίνη, Αικατερίνη (2014), Διερεύνηση της καλλιτεχνικής διάστασης του ψηφιακού θόλου (fulldome) ως επικοινωνιακού μέσου, Διπλωματική Εργασία, ΠΜΣ Επικοινωνία και ΜΜΕ, Κατεύθυνση Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης, Επιβλ. Καθηγητής Δ. Χαρίτος, ακαδ. έτος 2013-2014. [pdf]

Νομικού, Χρυσούλα (2014), Οπτικοποίηση (μεγάλων) δεδομένων για την ανακάλυψη γνώσης, Διπλωματική Εργασία, ΠΜΣ Επικοινωνία και ΜΜΕ, Κατεύθυνση Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης, Επιβλ. Καθηγητής Δ. Χαρίτος, ακαδ. έτος 2013-2014. [pdf]
Κρεμάλη, Τερψιθέα (2013), Οπτικοποίηση ανοικτών δεδομένων αστικού πλαισίου, Διπλωματική Εργασία, ΠΜΣ Επικοινωνία και ΜΜΕ, Κατεύθυνση Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης, Επιβλ. Καθηγητής Δ. Χαρίτος, ακαδ. έτος 2012-2013. [pdf]

Χονδρογιάννη, Αιμιλία (2013), Η κατασκευή της ταυτότητας στα εικονικά περιβάλλοντα, Διπλωματική Εργασία, ΠΜΣ Επικοινωνία και ΜΜΕ, Κατεύθυνση Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης, Επιβλ. Καθηγητής Δ. Χαρίτος, ακαδ. έτος 2012-2013. [pdf]
Αβράμη, Ευφροσύνη (2012), Προσεγγίσεις που συνθέτουν την Αλληλεπίδραση – Μελέτη των συστημάτων που ενσωματώνουν τεχνολογίες Απτής Υπολογιστικής (Tangible Computing), Διπλωματική Εργασία, ΠΜΣ Επικοινωνία και ΜΜΕ, Κατεύθυνση Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης, Επιβλ. Καθηγητής Δ. Χαρίτος, ακαδ. έτος 2011-2012. [pdf]
Κυριάκου, Πασχαλιά (2011). Εκπαιδευτική αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων εννοιολογικής χαρτογράφησης και δημόσιας αντιπαράθεσης επιχειρημάτων. Διπλωματική Εργασία, ΠΜΣ Επικοινωνία και ΜΜΕ, Κατεύθυνση Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης, Επιβλ. Καθηγητής Δ. Γκούσκος, ακαδ. έτος 2010-2011. [pdf]