Επικοινωνία

Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ΕΚΠΑ

Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα Μ.Μ.Ε.

Σοφοκλέους 1, 10559, Αθήνα
2ος όροφος, γραφείο 214
τηλ. 210 3689426
fax 210 3689473 (υπόψιν: ΠΜΣ Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης)
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο medialab[at]media.uoa.gr