Έρση Καλομοίρη

Είναι υποψήφια διδάκτωρ (2018) του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με θεματική την ψηφιακή επικοινωνία, ψηφιακή ηθική, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ψηφιακή δημόσια συμμετοχή και ηθική δεδομένων. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Πολιτιστική Διαχείριση (2011), από το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, και εκπόνησε τη διπλωματική της εργασία στην επικοινωνία με θέμα «Το δημόσιο και το ιδιωτικό στην εποχή των δικτύων». Είναι πτυχιούχος της Φιλοσοφικής Σχολής (2005), του Τμήματος Φιλοσοφίας- Παιδαγωγικής- Ψυχολογίας,με ειδίκευση στηΦιλοσοφία. Έχει, επίσης, σπουδάσει μουσική στο Ωδείο Athenaeum και στο Ωδείο «Νίκος Σκαλκώτας», απ’ όπου της απονεμήθηκαν πτυχίο Αρμονίας (2000), πτυχίο Πιάνου (2001), πτυχίο Αντίστιξης (2002) και πτυχίο Φούγκας (2003). Εργάζεται ως φιλόλογος και ως καθηγήτρια πιάνου και ανώτερων θεωρητικών. Έχει συνεργαστεί (2017), ως υπεύθυνη συντονισμού εκπαιδευτικών και πολιτιστικών δράσεων και μέσων κοινωνικής δικτύωσης, με το μη κερδοσκοπικό Εκπαιδευτικό Δίκτυο ATHINA. Έχει συμμετάσχει στις εργασίες της επιστημονικής ημερίδας (2018) του Εργαστηρίου Δυνητικής Πραγματικότητας, Διαδικτυακής Έρευνας και Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης του Τμήματος Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, με θέμα «Από το διαδίκτυο στο blockchain: Κοινωνική πληροφορική – ψηφιακή δημιουργική οικονομία – δυνητικοί κόσμοι (επιπτώσεις και προκλήσεις στην κοινωνία και στο άτομο)». Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στα γνωστικά αντικείμενα της ψηφιακής ηθικής, ηθικής φιλοσοφίας, ηθικής των δεδομένων, ηθικής των αλγορίθμων, ψηφιακής επικοινωνίας, ψηφιακής ιδιωτικότητας, ψηφιακής επιτήρησης, κοινωνικής και πολιτικής φιλοσοφίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοκρατίας στις ψηφιακές τεχνολογίες. Έχει πιστοποιημένη γνώση αγγλικών, γαλλικών και πληροφορικής/χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή.

βιογραφικές και εργογραφικές ιστοσελίδες :