Νίκη Παπασταύρου

Η Νίκη Παπασταύρου είναι πτυχιούχος του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι, επίσης, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από το ίδιο Τμήμα στο αντικείμενο “Πολιτισμικές Σπουδές και Ανθρώπινη Επικοινωνία”. Τον Ιανουάριο του 1999 ξεκίνησε η συνεργασία της με το Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα ΜΜΕ, στην αρχή με την ιδιότητα της βοηθού έρευνας και στη συνέχεια (2002) με εκείνη της διοικητικής υπαλλήλου. Συμμετέχει στην ομάδα διαχείρισης του δικτυακού τόπου του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ και έχει συνεργαστεί στην έκδοση του Ενημερωτικού Δελτίου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών «Αθηνά». Έχει συμμετάσχει στη γραμματειακή υποστήριξη και τη διαχείριση ερευνητικών έργων συναφών με τα αντικείμενα του Εργαστηρίου, καθώς και στη διοργάνωση πολυαρίθμων επιστημονικών εκδηλώσεων. Έχει μεταφράσει στα ελληνικά, μαζί με την Κέλλυ Παπασταύρου, το βιβλίο του Marc Prensky “Μάθηση Βασισμένη στο Ψηφιακό Παιχνίδι” (εκδ. Μεταίχμιο, 2009) και έχει επιμεληθεί, μαζί με τον Ανδρέα Γιαννακουλόπουλο, τη μετάφραση στα ελληνικά του βιβλίου του Larry B. Christensen “Η πειραματική μέθοδος στην επιστημονική έρευνα” (εκδ. Παπαζήση, 2007).

βιογραφικές και εργογραφικές ιστοσελίδες: