Αλεξάνδρα Νάκου

Είναι υποψήφια διδάκτωρ του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το θέμα της διδακτορικής διατριβής της είναι «Ανάπτυξη της παιδικής πολιτειότητας μέσα από διαδικασίες παραγωγής κοινών αγαθών με χρήση νέων ανοικτών τεχνολογιών». Το 2000 αποφοίτησε από το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ) του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και στη συνέχεια εργάστηκε ως νηπιαγωγός σε δημόσια νηπιαγωγεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας, Ζακύνθου και Ανατολικής Αττικής. Το 2010 ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση», του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία σε συνεργασία με το Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και το Τμήμα Ηλεκτρονικής του ΤΕΙ Πειραιά, εκπονώντας τη διπλωματική της εργασία με τίτλο «Ανάπτυξη διαδικτυακής μαθητικής εφημερίδας με χρήση συλλογικών μέσων επικοινωνίας και εννοιολογικών χαρτών». Έχει διδάξει, ως εργαστηριακή συνεργάτης, τόσο αυτοδύναμα όσο και σε συνδιδασκαλία, μαθήματα σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, στο Τμήμα ΕΜΜΕ, & ΤΕΑΠΗ του ΕΚΠΑ. Σε προπτυχιακό επίπεδο, σε μαθήματα σχετικά με τα συμμετοχικά μέσα όπως το μάθημα “Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Συνεργατικού Περιεχομένου στο Διαδίκτυο” και το “Διαχείριση περιεχομένου στο Διαδίκτυο, ενώ σε μεταπτυχιακό επίπεδο, στο μάθημα “Συμμετοχική Ψηφιακή Επικοινωνία και Διακυβέρνηση”, στο μάθημα «Δημιουργία Ψηφιακών Εφαρμογών» καθώς και στο μάθημα “Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ψηφιακών Μέσων και Πολυμέσων” για θέματα σχετικά με τη χρήση των Νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση. Το 2012 και το 2013 διακρίθηκε στο Θεσμό Αριστεία και Καινοτομία στην Εκπαίδευση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για τις δράσεις «Τάξεις 2 Κανάλι 1: Ένα συνεργατικό κανάλι μάθησης στο youtube» και «Σκηνοθέτες από Νηπιαγωγείο: Ένα πρόγραμμα κινηματογραφικής Εκπαίδευσης». Το 2015 το ψηφιακό διδακτικό της σενάριο «Πολίτης Νηπιαγωγείου» αξιολογήθηκε ως βέλτιστο στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Π/θμιας και Δ/θμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013. Το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο είναι αναρτημένο στην ψηφιακή πλατφόρμα ΑΙΣΩΠΟΣ ΥΠ.Π.Ε.Θ ΙΕΠ (http://aesop.iep.edu.gr/user/1958/ta-senaria-mou) ως μία άριστη εκπαιδευτική πρακτική για τα θέματα παιδικής πολιτειότητας στην προσχολική αγωγή. Έχει δημοσιεύσει εισηγήσεις και άρθρα σε επιστημονικά συνέδρια της Ελλάδας και του εξωτερικού για θέματα Ψηφιακής Αφήγησης, χρήσης των Τ.Π.Ε στην Εκπαίδευση καθώς και για θέματα παιδικής πολιτειότητας στη σχολική τάξη. Στα επιστημονικά της ενδιαφέροντα συμπεριλαμβάνονται οι θεματικές της, δημοκρατικής παιδείας, της καλλιέργειας των συμμετοχικών διαδικασιών σε μαθητές πρώτης σχολικής ηλικίας καθώς και η συμβολή των νέων και παλαιών τεχνολογιών σε αυτή την κατεύθυνση. Από τον Νοέμβριο 2017 είναι μέλος της Παιδαγωγικής ομάδας Σύμπραξη για τη Δημοκρατία στην Εκπαίδευση του Ελληνικού Τμήματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για τη Δημοκρατική Παιδεία (EUDEC Greece).

βιογραφικές και εργογραφικές ιστοσελίδες :