Ανθή Σιδηροπούλου

Η Ανθή Σιδηροπούλου είναι επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΦΕΚ διορισμού 2560/11-10-2022, τ. Γ’). Το γνωστικό της αντικείμενο είναι η ψυχολογία της επικοινωνίας με έμφαση στην κυβερνοψυχολογία. Η μεταδιδακτορική της έρευνα επικεντρώθηκε στα ψηφιακά ψυχοεργαλεία, στις συναισθηματικές επενδύσεις που κάνει σε αυτά ο σύγχρονος άνθρωπος και στις γνωστικές και κοινωνικές μετατροπές που αυτές οι επενδύσεις επιφέρουν. Η μεταδιδακτορική της έρευνα έλαβε υποτροφία στο πλαίσιο του προγράμματος ενίσχυσης «Μεταδιδακτόρων ερευνητών/ερευνητριών – Β’ Κύκλος» του ΙΚΥ (ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ/ΕΣΠΑ 2014-2020). Η διδακτορική της διατριβή (ΕΜΜΕ, ΕΚΠΑ), η οποία ολοκληρώθηκε το 2014, είχε ως αντικείμενο τη σχέση των εφήβων με το διαδίκτυο και το ζήτημα του εθισμού. Κατά τη διάρκεια της διδακτορικής της διατριβής έλαβε υποτροφία από το πρόγραμμα «Ηράκλειτος ΙΙ – Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας». Έλαβε το μεταπτυχιακό της δίπλωμα το 2007 από το Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Το 2004, ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές της σπουδές στο Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Τόσο για τις προπτυχιακές όσο και για τις μεταπτυχιακές της σπουδές είχε λάβει υποτροφίες επίδοσης. Είναι μέλος της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας (ΕΛ.Ψ.Ε) και της Ελληνικής Κοινωνιολογικής Εταιρείας (ΕΚΕ). Επίσης, είναι βοηθός σύνταξης του Περιοδικού «Ψυχολογία» της ΕΛ.Ψ.Ε. και μέλος της επιστημονικής συντακτικής ομάδας του Περιοδικού «Αυτόματον». Έχει ανακοινώσεις σε συνέδρια, επιμεληθεί συλλογικούς τόμους και επιστημονικά εγχειρίδια και είναι συνεπιμελήτρια της σειράς «Κυβερνοψυχολογία και Κοινωνία» (Εκδόσεις Παπαζήσης). Είναι συγγραφέας του βιβλίου «Ψυχολογικές διαδρομές στην ψηφιακή εποχή: Από το multitasking στην πολυδιεργασία της ύπαρξης» (Εκδόσεις Παπαζήσης, 2019).

.