Ανθή Σιδηροπούλου

Είναι διδάκτωρ του Τμήματος ΕΜΜΕ, ΕΚΠΑ με εξειδίκευση στην ψυχολογία της επικοινωνίας (2014). Το θέμα της διδακτορικής της διατριβής ήταν η διερεύνηση της σχέσης των εφήβων με το διαδίκτυο και το ζήτημα του εθισμού. Σπούδασε Κοινωνιολογία στο Πανεπιστήμιο Κύπρου (2004) και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστήμιου Κρήτης, στο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Κοινωνική Οργάνωση και Κοινωνική Μεταβολή» (2007).  Έχει διδάξει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα τόσο αυτοδύναμα όσο και σε συνδιδασκαλία. Αυτοδύναμα έχει διδάξει το μάθημα «Μεθοδολογία Επικοινωνιακής Έρευνας» και το «Ανθρωπιστικές Κρίσεις και ΜΜΕ» στο ΠΜΣ «Δημοσιογραφία και ΜΜΕ σε περίοδο κρίσεων» του Τμήματος Δημοσιογραφίας του Πανεπιστήμιου Frederick Λευκωσίας. Επίσης, το σεμινάριο «Παιδί & ΜΜΕ» και το μάθημα «Τα Συναισθήματα στις Διαπροσωπικές Σχέσεις» του προπτυχιακού κύκλου σπουδών του Τμήματος ΕΜΜΕ, ΕΚΠΑ. Είναι συνδιδάσκουσα, από το 2015 μέχρι και σήμερα, στο μάθημα «Μεθοδολογία Κατεύθυνσης: Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας» στο ΠΜΣ «Επικοινωνία & ΜΜΕ» στην Κατεύθυνση «Επικοινωνία & Συγκρούσεις». Έχει υπάρξει ερευνήτρια και συντονίστρια ερευνητικών ομάδων με αρμοδιότητες στην κατάστρωση του ερευνητικού σχεδιασμού, τη συλλογή δεδομένων, την ανάλυση, και την συγγραφή ερευνητικών εκθέσεων και δημοσιεύσεων. Επίσης, χειρίζεται με άνεση διαφορετικούς μεθοδολογικούς σχεδιασμούς (ποσοτικό, ποιοτικό, μεικτό) και έχει εποπτεύσει μεταπτυχιακές και προπτυχιακές εργασίες φοιτητών. Είναι ερευνήτρια στο Εργαστήριο Ψυχολογίας της Επικοινωνίας και των Μέσων του Τμήματος ΕΜΜΕ, ΕΚΠΑ. Έχει συμμετάσχει με ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες και έχει δημοσιεύσει κείμενα σχετικά με τις συναισθηματικές, γνωστικές, κοινωνικές επιδράσεις της χρήσης της τεχνολογίας από εφήβους και νεαρούς ενήλικες. Το δεύτερο εξάμηνο του 2019 θα εκδοθεί το πρώτο της βιβλίο με τίτλο «Ψυχολογικές διεργασίες στην ψηφιακή εποχή: Από το multitasking στην πολυδιεργασία της ύπαρξης» (Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήσης).