Αντώνης Αρμενάκης

Ο Αντώνης Αρμενάκης υπηρετεί από το 2002 έως σήμερα ως Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΕΜΜΕ) της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), ενώ στο διάστημα 1996 – 2002 υπηρέτησε ως Λέκτορας στο ίδιο Τμήμα. Έχει διατελέσει (1994 – 1997) Στατιστικός ερευνητής στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ), (1990 – 1994) Στατιστικός αναλυτής-σύμβουλος στην Εταιρεία πολιτικών δημοσκοπήσεων και ερευνών κοινής γνώμης Opinion Market Research και (1985 – 1988) Λέκτορας και Ερευνητής στο Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής του Πανεπιστημίου New Brunswick, Καναδάς. Διαθέτει (1988) Διδακτορικό Δίπλωμα (PhD) από το Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής, Πανεπιστήμιο New Brunswick, Καναδάς, (1985) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (MSc), από το Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής, Πανεπιστήμιο New Brunswick, Καναδάς και (1982) Πτυχίο Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (BSc), από το Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται σε θέματα μεθοδολογίας έρευνας, στατιστικής επεξεργασίας και ανάλυσης δεδομένων. Η διδακτική εμπειρία περιλαμβάνει αυτόνομη διδασκαλία σε προπτυχιακό επίπεδο επί 30 έτη, καθώς και αυτόνομη διδασκαλία σε μεταπτυχιακό επίπεδο επί 19 έτη. Έχει συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα ως επιστημονικός υπεύθυνος (12 προγράμματα) καθώς και ως μέλος, με την ιδιότητα του στατιστικού υπευθύνου (28 προγράμματα). Το δημοσιευμένο έργο του περιλαμβάνει βιβλία (5 ως συνσυγγραφέας), πανεπιστημιακές σημειώσεις, εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές (10 εργασίες), εργασίες σε συλλογικούς τόμους (11 εργασίες), εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές (6 εργασίες), ερευνητικές εκθέσεις (29 εκθέσεις) και ανακοινώσεις σε συνέδρια χωρίς πρακτικά (6 ανακοινώσεις).

βιογραφικές και εργογραφικές ιστοσελίδες :