Ασπασία Παπαλόη

Η Ασπασία Π. Παπαλόη είναι Διδάκτωρ του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με εξειδίκευση στην οπτική επικοινωνία κοινοβουλευτικής πληροφορίας, καθώς και σε διαδικασίες οπτικής συμπαραγωγής (Visual Co-Production) και οπτικής συναπόφασης (Visual Co-Decision Making). Είναι πτυχιούχος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1999), καθώς και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στη Διαχείριση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (2006). Έχει αναπτύξει πολυσχιδές πρακτικό και επιστημονικό έργο με τη συμμετοχή της σε ομάδες εργασίας και ευρωπαϊκά προγράμματα, με αντικείμενο την εκπόνηση και παροχή προτάσεων επί τεχνολογικής βελτίωσης ηλεκτρονικών υπηρεσιών κοινοβουλίων προς πολίτες (Parliament-to-Citizens e-services) και αιρετών αντιπροσώπων (Parliament-to-MPs e-services) βάσει των αρχών της εμπειρίας χρηστών. Από το 2011, διδάσκει σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Σε ακαδημαϊκό επίπεδο, έχει διδάξει συνεργατικούς τρόπους οπτικής αναπαράστασης της πληροφορίας σε προπτυχιακό επίπεδο. Σε μεταπτυχιακό επίπεδο και, συγκεκριμένα στο μάθημα ‘Συμμετοχική Ψηφιακή Επικοινωνία και Διακυβέρνηση’, διδάσκει θέματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης κοινοβουλίων, θέματα διαφάνειας και χρησιμότητας της οπτικοποιημένης κοινοβουλευτικής και νομικής πληροφορίας. Η επιστημονική της δραστηριότητα περιλαμβάνει τόσο συγγραφικό έργο, αναφορικά με το αντικείμενο εξειδίκευσής της, καθώς και συμμετοχή σε συνέδρια, πανεπιστήμια και ευρωπαϊκά ιδρύματα ως ομιλήτρια ή επίτιμη ομιλήτρια.

βιογραφικές και εργογραφικές ιστοσελίδες :