Ασπασία Παπαλόη

Είναι Υποψήφια Διδάκτωρ του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (η έρευνα αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2019) με εξειδίκευση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες κοινοβουλίων. Το θέμα της διδακτορικής της διατριβής αφορά στη δημιουργία βιώσιμων και αποτελεσματικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών κοινοβουλίων που αποσκοπούν στην ενεργή συμμετοχή των νέων. Το 1999 αποφοίτησε από το Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το 2006 ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, με εξειδίκευση στη Διαχείριση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ). Τίτλος της εργασίας της ήταν: ‘Η Μάθηση σε Περιβάλλοντα Άτυπης Εκπαίδευσης: Οι Εκπαιδευτικές Πύλες της Βουλής των Ελλήνων και οι Προοπτικές Εμπλουτισμού των Διαδραστικών Εφαρμογών τους’. Είναι στέλεχος της Βουλής των Ελλήνων, με πλούσιο έργο και προτάσεις που αφορούν σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες για τη βελτίωση της επικοινωνίας του κοινοβουλίου με τους πολίτες (Parliament-to-Citizens e-services), καθώς και σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες κοινοβουλίου για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας και του έργου μεταξύ των διαφόρων Διευθύνσεων του κοινοβουλίου και των ενδιαφερόμενων μερών (Parliament-to-Parliament e-services, Parliament-to-MPs e-services). Επίσης, έχει συμμετάσχει σε ευρωπαϊκά προγράμματα που αφορούν στην παροχή υποστήριξης σε άλλα κοινοβούλια σε τεχνολογικό επικοινωνιακό επίπεδο. Από το 2011, διδάσκει σε μεταπτυχιακό επίπεδο στο Τμήμα ΕΜΜΕ, ΕΚΠΑ στο μάθημα ‘Συμμετοχική Ψηφιακή Επικοινωνία και Διακυβέρνηση’. Επίσης, έχει διδάξει – σε προπτυχιακό επίπεδο του ίδιου Τμήματος- συνεργατικές μεθόδους οπτικοποίησης πληροφορίας (νοητικοί και εννοιολογικοί χάρτες κ.α.). Στο συγγραφικό έργο της περιλαμβάνονται δημοσιεύσεις σε συλλογικούς τόμους και Πρακτικά συνεδρίων, καθώς και δημοσιεύσεις σε ηλεκτρονικά επιστημονικά περιοδικά και blogs. Επίσης, οι δημόσιες ομιλίες της περιλαμβάνουν την παρουσίαση της έρευνάς της και της εξέλιξής της τόσο σε επιστημονικά συνέδρια και εργαστήρια, όσο και σε ευρωπαϊκούς οργανισμούς και ινστιτούτα σχεδιασμού και τεχνολογίας της νομικής πληροφορίας, κατόπιν πρόσκλησης. Τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν στις θεματικές των ηλεκτρονικών κοινοβουλίων (eParliaments), οπτικοποίησης νομικής πληροφορίας μέσω της οπτικής αφήγησης (κόμικ), διαφάνειας και χρησιμότητας της οπτικοποιημένης πληροφορίας, καθώς και αφηγηματικής συμμετοχής.

βιογραφικές και εργογραφικές ιστοσελίδες :