Κωνσταντίνος Βρεττός

Ο Βρεττός Κωνσταντίνος σπούδασε Οικονομικά (Πτυχίο-MPhil) στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών και ολοκλήρωσε το Διδακτορικό (PhD) του στο ίδιο Πανεπιστήμιο. Ο τίτλος της διατριβής του είναι “Institutions and Cognition: A shared mental model approach on institutional formation and change” και επιχειρεί την επαναπροσέγγιση των Θεσμικών Οικονομικών μέσω διεπιστημονικών εργαλείων, όπως της Ψυχολογίας, των Γνωστικών Επιστημών και της Νευροβιολογίας. Το 2015 αποφοίτησε από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ, ΚΓ’ Σειρά) και τοποθετήθηκε στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης. Τα επαγγελματικά του ενδιαφέροντα κινούνται στο πεδίο του Διεθνούς Εμπορίου και των εμπορικών συμφωνιών της ΕΕ με τρίτα κράτη, ενώ είναι και ορισμένο focal point του Υπουργείου για θέματα BREXIT. Παράλληλα, υπήρξε μέλος της Ομάδας Διοίκησης Έργου της 3ης Εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ για τον εντοπισμό κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό σε συγκεκριμένους τομείς της ελληνικής οικονομίας και προτάσεις για την άρση τους. Πριν το διορισμό του, είχε εργαστεί ως Ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Cambridge (Centre for International Business and Management, Cambridge Judge Business School) και στην Τράπεζα της Ελλάδος (στην ομάδα της έκθεσης: «Οι Περιβαλλοντικές, Οικονομικές και Κοινωνικές Επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στην Ελλάδα», η οποία δημοσιεύτηκε τον Ιούνιο του 2011, αποτίμησε το κόστος της κλιματικής αλλαγής για την ελληνική οικονομία, το κόστος της τυχόν αδράνειας καθώς και το κόστος των μέτρων άμβλυνσης των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής τα οποία θα ληφθούν στο πλαίσιο των σχετικών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Έχει, επίσης, εργαστεί ως Επιστημονικός Σύμβουλος στον ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε., σε θέματα επιχειρηματικότητας, συνεργατικών σχηματισμών επιχειρήσεων (clusters) και νεανικής επιχειρηματικότητας, ενώ συμμετείχε σε κυβερνητική επιτροπή για τη διαμόρφωση των Ειδικών Καθεστώτων του Αναπτυξιακού Νόμου του 2011. Επιπρόσθετα, έχει διδάξει στο Queens’ College του Πανεπιστημίου του Cambridge και στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Στο χώρο των νέων τεχνολογιών και των κοινωνικών δικτύων έχει υπάρξει υπεύθυνος διαχείρισης των κοινωνικών δικτύων του Παρατηρητηρίου για την Κρίση του ΕΛΙΑΜΕΠ, ενώ είναι ιδρυτής και συν-διαχειριστής του ©In Athens Instagram Hub, το οποίο επιχειρεί την τουριστική προβολή της Αθήνας (42,5Κ followers). Τα επιστημονικά και ερευνητικά του ενδιαφέροντα κινούνται στους χώρους των Θεσμικών Οικονομικών, της Δημόσιας Πολιτικής, της Πολιτικής Clusters, των Περιβαλλοντικών Οικονομικών, της Δημόσιας Διοίκησης και των Συλλογικών Ψηφιακών Μέσων.

βιογραφικές και εργογραφικές ιστοσελίδες :