Δημήτρης Χαρίτος

O Δημήτρης Χαρίτος (1965) είναι αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου εξελέγει ως Λέκτορας το 2002. Ο κ. Χαρίτος έχει: δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (1990), Master of Science σε Computer Aided Design, από το Πανεπιστήμιο Strathclyde της Σκωτίας (1993) και Διδακτορικό Δίπλωμα (PhD) στο σχεδιασμό αλληλεπιδραστικών μέσων και εικονικών περιβαλλόντων (Virtual Environments) το οποίο εκπονήθηκε στο εργαστήριο ABACUS, για έρευνα περί υπολογιστικής και αρχιτεκτονικής, του Πανεπιστημίου Strathclyde (1998). Του έχουν απονεμηθεί, απο την Ευρωπαική Επιτροπή: μονοετής υποτροφία του Προγράμματος Marie Curie – Training and Mobility of Researchers (TMR) στην κατηγορία Signals, Speech and Image Processing, Computer Graphics and Human-Computer Interaction και διετής υποτροφία του Προγράμματος Human Capital and Mobility στην κατηγορία Engineering. Έχει 98 δημοσιεύσεις (11 άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά, 13 κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους, 1 βιβλίο (με άλλους 3 συγγραφείς), και 74 άρθρα σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές). Έχει επίσης επιμεληθεί 2 ειδικά τεύχη σε ακαδημαϊκά περιοδικά και 5 συλλογικούς τόμους με πρακτικά συνεδρίων. Στο Google Scholar καταγράφονται 562 ετεροαναφορές στο έργο του, οι περισσότερες από τις οποίες αφορούν δημοσιεύσεις στο εξωτερικό. Η πλειοψηφία των παραπάνω δημοσιεύσεών είναι σε αντικείμενα συναφή ή απόλυτα συναφή με το αντικείμενο του προτεινόμενου ΠΜΣ και του κύκλου την ευθύνη του οποίου θα έχει. Έχει διδάξει σε πανεπιστημιακά ιδρύματα, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο από το 1994 ανελλιπώς, ενώ από το 2002 (15 έτη) διδάσκει και επίσημα ως μέλος ΔΕΠ: σε προπτυχιακό επίπεδο τα μαθήματα «Επικοινωνία Ανθρώπου – Μηχανής», «Οπτική Επικοινωνία – Οπτικός Σχεδιασμός», «Τέχνη και Τεχνολογία» και «Σύγχρονη Τεχνολογία και ΜΜΕ» και σε μεταπτυχιακό επίπεδο το μάθημα «Περιβάλλοντα Επικοινωνίας στο Φυσικό και στον Ψηφιακό Κόσμο» ενώ έχει επίσης συμμετάσχει στη διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων «Επικοινωνιακές Διαστάσεις του Νέου Τεχνολογικού Περιβάλλοντος», και του «Μεθοδολογίας Κατεύθυνσης». Σε μεταπτυχιακό επίπεδο στο τμήμα ΕΜΜΕ έχει επίσης επιβλέψει με επιτυχία μεγάλο αριθμό (23) διπλωματικών εργασιών και 2 διδακτορικές διατριβές. Έχει επίσης διδάξει σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στην Ελλάδα: Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ (1998 – 2002), Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΕΚΠΑ (1999 – 2003) και στη Σκωτία: Σχολή Αρχιτεκτονικής, Πανεπιστήμιο Strathclyde (1994 – 1998). Τέλος έχει διδάξει ως μέλος ΣΕΠ στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Γραφικές Τέχνες και Πολυμέσα του ΕΑΠ. Τα παραπάνω καταδεικνύουν την πολυετή εκπαιδευτική του εμπειρία. Έχει συμμετάσχει ως συντονιστής, αναπληρωτής συντονιστής ή ερευνητής σε πλέον από 15 ερευνητικά έργα που αφορούν στο σχεδιασμό, στην υλοποίηση και στην αξιολόγηση, εικονικών περιβαλλόντων, αλληλεπιδραστικών περιβαλλόντων στο WWW, χωρο-ευαίσθητων κινητών μέσων επικοινωνίας, και ψηφιακών συστημάτων επικοινωνίας για το αστικό περιβάλλον (smart & hybrid cities). Η καλλιτεχνική του πορεία περιλαμβάνει: ηλεκτρονική μουσική (1983-1993), σχεδιασμό και παραγωγή οπτικοακουστικών, αλληλεπιδραστικών εγκαταστάσεων και εικονικών περιβαλλόντων (1997–σήμερα). Έχει συμμετάσχει με εικαστικά του έργα σε πλέον από 15 εκθέσεις, σε Ελλάδα, Μ. Βρετανία, Κύπρο και Καναδά. Τονίζεται ότι τo αντικείμενο της διδακτορικής του διατριβής, η πλειοψηφία των δημοσιεύσεών του και το μεγαλύτερο μέρος του ερευνητικού και εκπαιδευτικού του έργου, έχουν απόλυτη συνάφεια με το αντικείμενο του προτεινόμενου ΠΜΣ και ειδικότερα του κύκλου σπουδών για το σχεδιασμό εικονικών περιβαλλόντων.

βιογραφικές και εργογραφικές ιστοσελίδες :