Δημήτρης Γκούσκος

Ο Δημήτρης Γκούσκος, γεννημένος το 1968, είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών, και μέλος του Εργαστηρίου Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα ΜΜΕ, όπου συμβάλλει στο συντονισμό των ερευνητικών ομάδων Ψηφιακά Μέσα για Συμμετοχή και Ψηφιακά Παιχνίδια και Ψηφιακά Μέσα για Μάθηση. Είναι πτυχιούχος (1990) και διδάκτορας (1998) του Τμήματος Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει συντονίσει ομάδες εργασίας για το έργο ecoΚτήμα για τη μάθηση και το παιχνίδι μέσα από υβριδική διάχυτη εμπειρία, την πλατφόρμα Οργάνωση 2.0 για χαρτογράφηση αυτο-οργανωμένων δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, τη δράση Μάθηση 2.0 για συλλογικά ψηφιακά μέσα στην εκπαίδευση, την πλατφόρμα ψηφιακής αφήγησης Μηλιά (Euromedia Seal of Approval 2011) και τα ψηφιακά παιχνίδια μάθησης Ηλεκτροδωμάτιο, Λο και Μαγικό Φίλτρο (Comenius Edumedia Medal 2009) και έχει συμβάλλει ως Πρόεδρος Προγράμματος στο 5th European Conference on Games-Based Learning. Συνεισφέρει ως Αρχισυντάκτης του επιστημονικού περιοδικού International Journal of Electronic Governance και υπήρξε μέλος της ομάδας ανάπτυξης της ηλεκτρονικής δημόσιας υπηρεσίας TAXISnet (eEurope Good Practice Label 2001). Έχει συνεργαστεί (2017-2018) ως σύμβουλος σε θέματα οικονομίας της γνώσης και επιστήμης, τεχνολογίας και καινοτομίας για την αειφόρο ανάπτυξη με την United Nations Economic and Social Commission for Western Asia και έχει συμβάλλει ως Εξωτερικός Εμπειρογνώμονας Αξιολογητής στο EU Horizon 2020 Framework Programme. Από το 2000 έχει διδάξει σε μεταπτυχιακό και προπτυχιακό επίπεδο στα Πανεπιστήμια Αιγαίου, Πελοποννήσου και Αθηνών περισσότερα από 20 μαθήματα σε θέματα ψηφιακής επικοινωνίας, ψηφιακών παιχνιδιών, συμμετοχικών μέσων, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, τεχνολογίας λογισμικού και πληροφοριακών συστημάτων, ενώ έχει παράσχει επιστημονική επίβλεψη σε 8 διδακτορικές διατριβές, περισσότερες από 30 διπλωματικές εργασίες και 11 πτυχιακές εργασίες. Έχει συμμετάσχει σε άνω των 10 έργα Ε&ΤΑ και άνω των 20 έργα και μελέτες ΤΠΕ και, κατά το διάστημα 1997-2004, έχει συνεργαστεί ως ειδικός σύμβουλος με την Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης και την Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Έχει συν-επιμεληθεί πρακτικά 2 διεθνών επιστημονικών συνεδρίων και έχει συν-δημοσιεύσει σε συλλογικούς τόμους, περιοδικά και συνέδρια με διαδικασία κρίσης περισσότερες από 110 ερευνητικές εργασίες με περισσότερες από 800 αναφορές. Έχει διοργανώσει αριθμό επιστημονικών εκδηλώσεων και συμβάλλει ως κριτής σε διεθνή συνέδρια και περιοδικά. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν εφαρμογές της ψηφιακής επικοινωνίας στην ανοικτή διακυβέρνηση, τη δημόσια συμμετοχή, την παιγνιώδη μάθηση και τη διαδραστική αφήγηση. Έχει επιμεληθεί την μετάφραση 3 βιβλίων στα ελληνικά, μιλά αγγλικά και γαλλικά και έχει βασική γνώση ισπανικών.

βιογραφικές και εργογραφικές ιστοσελίδες :