Δημήτρης Κουτσομπόλης

Ο Δημήτρης Κουτσομπόλης είναι Δημοσιογράφος / Επικοινωνιολόγος, πτυχιούχος και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην Επικοινωνία από το Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών. Από το 1998 είναι Επιστημονικός Συνεργάτης του Εργαστηρίου Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα ΜΜΕ, του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ, ενώ από το 1999 συμμετέχει ως βοηθός στη διδασκαλία και τις εργαστηριακές ασκήσεις των Σεμιναρίων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Ηλεκτρονική Διαχείριση Εντύπων» και «Δημοσιογραφική Έρευνα με χρήση Η/Υ και Δικτύων» (μετέπειτα «Διαδικτυακή Δημοσιογραφία»), έργο που συνεχίζεται αδιαλείπτως μέχρι σήμερα. Ήταν υπεύθυνος για την έκδοση της πανεπιστημιακής εφημερίδας “ΤΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ” και, μετέπειτα, “ΕΔΩ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ” του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Σήμερα είναι υπεύθυνος του Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας του ΕΚΠΑ. Το Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας καταγράφει και προβάλλει το εκπαιδευτικό, το ερευνητικό, καθώς και το ευρύτερο έργο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι η επικοινωνία, οι νέες τεχνολογίες στη δημοσιογραφία και τα ΜΜΕ, η οπτική επικοινωνία, η επικοινωνία μεγάλων οργανισμών (γραφεία τύπου και δημόσιες σχέσεις), η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην Επικοινωνία και η επικοινωνία γιατρού και ασθενή.

βιογραφικές και εργογραφικές ιστοσελίδες :