Ελένη-Ρεβέκα Στάιου

Είναι διδάκτωρ του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (2017) με εξειδίκευση στην Επικοινωνία. Το θέμα της διδακτορικής της διατριβής ήταν η επικοινωνία των Αυτο-Οργανωμένων πρωτοβουλιών Κοινωνικής Αλληλεγγύης που αναδύθηκαν στην Ελλάδα τα χρόνια της κρίσης. Το 2007 αποφοίτησε από το τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ (ΕΚΠΑ) και το 2008 ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό της στο London School of Economics and Political Science (LSE, MSc in Communication, Information and Society). Είναι δημιουργός της πλατφόρμας Οργάνωση 2.0 (http://organosi20.gr) που στόχος της είναι να συγκεντρώσει πληροφορίες για όσο το δυνατόν περισσότερες κινήσεις αυτο-οργάνωσης πολιτών σε έναν ιστοχώρο προσβάσιμο από όλους, δίνοντας έτσι την ευκαιρία για επιπλέον ενημέρωση, συνεργασία, επικοινωνία αλλά και νέες ιδέες αλληλεγγύης και υποστήριξης. Έχει διδάξει, ως εργαστηριακή συνεργάτης μαθήματα σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, στο Τμήμα ΕΜΜΕ, ΕΚΠΑ. Σε προπτυχιακό επίπεδο, σε μαθήματα σχετικά με τα συμμετοχικά μέσα και τη χρήση τους για επικοινωνιακούς σκοπούς, όπως το “Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Συνεργατικού Περιεχομένου στο Διαδίκτυο” και το “Διαχείριση περιεχομένου στο Διαδίκτυο” ενώ, σε μεταπτυχιακό επίπεδο, στο μάθημα “Συμμετοχική Ψηφιακή Επικοινωνία και Διακυβέρνηση”, για θέματα σχετικά με τα συμμετοχικά μέσα, την κοινωνική αλληλεγγύη αλλά και την ηλεκτρονική συμμετοχή. Παράλληλα έχει δημοσιεύσεις σε περιοδικά και συλλογικούς τόμους όπως επίσης και ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια πάνω σε θέματα συμμετοχικών μέσων και της χρήσης τους από Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς και Οργανώσεις της Κοινωνικής Και Αλληλέγγυας Οικονομίας αλλά και σε θέματα σχετικά με τη χρήση του διαδικτύου και των συμμετοχικών μέσων σε θέματα συμμετοχής των πολιτών και διακυβέρνησης από κεντρικές και τοπικές κυβερνήσεις. Έχει επίσης συμμετάσχει στην εποπτεία προπτυχιακών και μεταπτυχιακών εργασιών φοιτητών. Είναι Ερευνήτρια στο Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα ΜΜΕ, του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Στα επιστημονικά της ενδιαφέροντα συμπεριλαμβάνονται η κατανόηση των επικοινωνιακών αναγκών και η χάραξη επικοινωνιακής πολιτικής, η ανάπτυξη περιεχομένου και η διαχείριση ιστοχώρων, η ανάπτυξη περιεχομένου και διαχείριση συμμετοχικών μέσων: Θεωρητικό υπόβαθρο, διαμόρφωση των αντίστοιχων πλατφορμών και υποστήριξή τους, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση και συμμετοχή, η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία και ο Τρίτος Τομέας η Κοινωνία Πολιτών και Οργανισμοί της και η Αυτο-οργάνωση.

βιογραφικές και εργογραφικές ιστοσελίδες :