Εβίκα Καραμαγκιώλη

Είναι διδάκτωρ της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Παρισίων 8 (2014). Το θέμα της διδακτορικής της διατριβής ήταν η «Ανθρώπινα δικαιώματα, Διαδίκτυο, και συμμετοχικές πολιτικές διαδικασίες: ανάλυση μιας αμφίδρομης διαδραστικής σχέσης για τους πολίτες στην νέας ψηφιακή εποχή». Το 1998 αποφοίτησε από το τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Γκρενόμπλ, Γαλλία, το 2002 ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό στο ίδιο τμήμα με θέμα «Διεθνής Άμυνα και Ασφάλεια» και το 2009 το μεταπτυχιακό με θέμα ¨Διεθνής Ιατρική – Διαχείριση Κρίσεων Υγείας» στην Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ. Έχει υπάρξει ερευνήτρια και συντονίστρια ερευνητικών ομάδων στα πλαίσια αναπτυξιακών έργων χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους διεθνείς φορείς σε θεματικές: ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ηλεκτρονική δημοκρατία, κοινωνική και πολιτική καινοτομία και με αρμοδιότητες στην κατάστρωση του ερευνητικού σχεδιασμού, τη συλλογή δεδομένων, την ανάλυση, και την συγγραφή ερευνητικών εκθέσεων και δημοσιεύσεων. Είναι πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ενηλίκων στο Ινστιτούτο επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Έχει πραγματοποιήσει 160 ώρες διδασκαλίας στην ενότητα «Εισαγωγική Εκπαίδευση» σε νεοδιορισμένους δημόσιους υπάλληλους (1-6 χρόνια) στις θεματικές: ηλεκτρονική διακυβέρνησης, εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, ανοικτή διακυβέρνηση, ανοικτά δεδομένα. Έχει διδάξει, τόσο αυτοδύναμα όσο και σε συνδιδασκαλία μαθήματα σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, στο Τμήμα ΕΜΜΕ, ΕΚΠΑ και στην Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ. Σε προπτυχιακό επίπεδο υπήρξε διδάσκουσα (Π.Δ. 407/1980) στο Τμήμα ΕΜΜΕ, ΕΚΠΑ του υποχρεωτικού μαθήματος με τίτλο “Σύγχρονη Τεχνολογία και ΜΜΕ” το εαρινό εξάμηνο 2017. Σε μεταπτυχιακό επίπεδο στο ίδιο τμήμα διδάσκει στο μάθημα “Συμμετοχική Ψηφιακή Επικοινωνία και Διακυβέρνηση”. Έχει πληθώρα δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά και συλλογικούς τόμους όπως επίσης και ανακοινώσεις και ομιλίες ύστερα από πρόσκληση σε επιστημονικά συνέδρια στην Ελλάδα και εξωτερικό σε θέματα όπως ηλεκτρονική διακυβέρνηση, συμμετοχικός σχεδιασμός σε δημόσιες διαδικασίες, ανοικτά δεδομένα αλλά και σε θέματα σχετικά με τη χρήση του διαδικτύου και των συμμετοχικών μέσων από κεντρικές και τοπικές κυβερνήσεις. Είναι Ερευνήτρια στο Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα ΜΜΕ, του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Στα επιστημονικά της ενδιαφέροντα συμπεριλαμβάνονται οι θεματικές της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ανοικτής διακυβέρνησης, δημόσιας συμμετοχής, συμμετοχικού σχεδιασμού στις πολιτειακές διαδικασίες, ανοικτών δεδομένων, συλλογικών μέσων, ψηφιακής καινοτομίας, κοινωνικής καινοτομίας, ψηφιακής κοινωνικής αλληλεγγύης.

βιογραφικές και εργογραφικές ιστοσελίδες :