Κατερίνα Μανδενάκη

Απόφοιτος του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και κάτοχος Master of Arts στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επικοινωνία και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης – Κατεύθυνση: Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης (βαθμός: «Άριστα»). To θέμα της διατριβής της ήταν «Ανάλυση κειμένου με Αυτόματη Εξόρυξη Επιχειρημάτων από Κείμενα φυσικής γλώσσας με χρήση εργαλείων Εξόρυξης Κειμένου του περιβάλλοντος R-Studio». Από το καλοκαίρι του 2017 είναι επιστημονική συνεργάτης του Εργαστηρίου Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα Μ.Μ.Ε. Το πεδίο εξειδίκευσης είναι η Ανάλυση Λόγου με χρήση Αυτόματων Μεθόδων. Έχει εργασθεί ως ερευνητική συνεργάτης του Εργαστηρίου Νέων Τεχνολογιών του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ του ΕΚΠΑ στο ερευνητικό πρόγραμμα Play2Do – A Simulated Training Framework for Skills Development addressing students with intellectual and developmental disabilities and their trainers (PROJECT CODE – 2016-1-UK01-KA202-024613) στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices – Strategic Partnerships for vocational education and training. Στόχος του προγράμματος ήταν ο σχεδιασμός και υλοποίηση του ψηφιακού παιχνιδιού Play2Do, μέσα από το οποίο δάσκαλοι Ειδικής Αγωγής, φροντιστές, διδάσκοντες γενικής εκπαίδευσης, ψυχολόγοι αλλά και άλλοι ειδικοί θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν προσομοίωση πρακτικής άσκησης στη φροντίδα, διδασκαλία, αντιμετώπιση και γενικά σε μια ομαλή διαδικασία ένταξης παιδιών και νέων με μαθησιακές και αναπτυξιακές διαταραχές στα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Αυτή την εποχή εργάζεται σε μια έρευνα πάνω στην Εξόρυξη Κειμένου και την Ανάλυση Λόγου με στόχο την ανίχνευση και μέτρηση του λαϊκισμού σε εμπειρικά κειμενικά δεδομένα πολιτικού λόγου. Παρουσίαση συμμετοχή στο 2o International Europe in Discourse Conference. Από το 1996 μέχρι σήμερα έχει επαγγελματική εμπειρία στη δημοσιογραφία ως συντάκτης ελευθέρων και πολιτιστικών θεμάτων σε εφημερίδες (Η ΑΥΓΗ, Η ΑΞΙΑ) και ως senior writer στον περιοδικό τύπο (περιοδικό ELLE) και από τη θέση της υπεύθυνου Ερευνών και Πολιτισμού. Ελεύθερη συνεργασία με ιστοσελίδες πολιτισμού και ταξιδιών (monopoli.gr, AegeanAirlines – Destinations page) ενώ πρόσφατα ανέλαβε τη θέση συμβούλου επικοινωνίας και μάρκετινγκ σε ξενοδοχειακή μονάδα.

βιογραφικές και εργογραφικές ιστοσελίδες :