Λουκάς Κούτσικος

Είναι απόφοιτος της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (2006), έχοντας λάβει το πτυχίο του Εκπαιδευτικού Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού. Το 2009 ολοκλήρωσε το Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., ενώ το 2012 αποφοίτησε από το ΠΜΣ Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση (Ε.Κ.Π.Α.). Στη συνέχεια, ολοκλήρωσε το Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ στη Γλωσσική Τεχνολογία (Ε.Κ.Π.Α. – ΕΜΠ, 2016). Έχει εργαστεί σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα Ψηφιακής Αφήγησης, με τη χρήση, τόσο freeware, όσο και επαγγελματικών τεχνολογικών εργαλείων. Από το 2006 έχει διδάξει πλήθος μαθημάτων στη Δευτεροβάθμια και Μεταδευτεροβάθμια Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση, ενώ το 2012 εργάστηκε ως εκπαιδευτής στο Πρόγραμμα Διδασκαλίας Βασικών Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ, σε μέλη του ΚΑΠΗ Ηλιούπολης, που διοργάνωσε η ΜΚΟ 50ΚΑΙ ΕΛΛΑΣ. Το 2013, συμμετείχε ως υπότροφος σε Εργαστήριο Grundtvig με θέμα την Ψηφιακή Αφήγηση και τη Διαπολιτισμικότητα στο Βερολίνο (διοργάνωση Comparative Research Network e.V.). Το 2015, στο πλαίσιο της διδασκαλίας του προγράμματος κατάρτισης του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ για εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα «Εισαγωγή στα Πολυμέσα: Λογισμικό Ανάπτυξης εκπαιδευτικών Ψηφιακών Εφαρμογών», παρουσίασε εκτενώς τις αρχές αλλά και εφαρμογές Ψηφιακής Αφήγησης, ενώ το 2017, ανέλαβε τη συνδιδασκαλία του μαθήματος «Επικοινωνιακές Διαστάσεις του Νέου Τεχνολογικού Περιβάλλοντος», του ΜΠΣ του ΕΜΜΕ. Το 2016, απασχολήθηκε στο ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο «Ανάπτυξη της έρευνας και της εκπαίδευσης του Τμήματος ΕΜΜΕ» με αντικείμενο εργασίας «Έρευνα και αρχειοθέτηση των πολυτροπικών αφηγήσεων υπό μορφή Video». Στο πλαίσιο της επαγγελματικής του δραστηριότητας, τo 2015 ανέλαβε την ανάπτυξη 30 ηλεκτρονικών διαδραστικών ψηφιακών αφηγήσεων», για την ALTEC INTERGRATION και την ανάπτυξη 21 ηλεκτρονικών διαδραστικών ψηφιακών αφηγήσεων για την πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ. Έχει συγγράψει το εκπαιδευτικό υλικό «Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Εργαλεία», που απευθύνεται σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, για λογαριασμό του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, μέρος του οποίου αναφέρεται στις αρχές αλλά και σε εφαρμογές Ψηφιακής Αφήγησης. Από το 2017, στο πλαίσιο της προγράμματος Συνδικαλιστικής Κατάρτισης των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, έχει αναλάβει την ανάπτυξη διαδραστικών παρουσιάσεων και πολυμεσικών δραστηριοτήτων για την πλατφόρμα e-learning του Ινστιτούτου. Στο πλαίσιο των ερευνητικών του δράσεων έχει σειρά ανακοινώσεων σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια πάνω σε θέματα εφαρμογής των Τ.Π.Ε. στην Εκπαίδευση. Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται η Ψηφιακή Αφήγηση για την εκπαίδευση, η Διαγενεακή Επικοινωνία και Μάθηση, η ηλεκτρονική και εξ αποστάσεως εκπαίδευση καθώς και η παιγνιώδης μάθηση.

βιογραφικές και εργογραφικές ιστοσελίδες :