Μαρία Σαριδάκη

Είναι διδάκτωρ του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ του ΕΚΠΑ, με αντικείμενο τις Παιγνιώδεις Αλληλεπιδράσεις και συγκεκριμένα την αξιοποίηση Ψηφιακών Παιχνιδιών και Αλληλεπιδραστικών Αφηγήσεων στην εκπαιδευτική εμπειρία ατόμων με νοητική αναπηρία. Άλλα ερευνητικά της ενδιαφέροντα είναι το Παιχνίδι στις διαφορετικές εκφάνσεις του σαν μέσο εκπαίδευσης και δημιουργικότητας, η Διαμεσική Αφήγηση και τα Παιγνιώδη Περιβάλλοντα. Είναι κάτοχος MSc in Information Management από το Πανεπιστήμιο του Strathclyde και πτυχιούχος του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ του ΕΚΠΑ, ενώ έχει κάνει σπουδές συμβουλευτικής, εκπαίδευσης ενηλίκων και θεατρικού παιχνιδιού. Είναι υπότροφος του Ηράκλειος ΙΙ και αυτή τη στιγμή είναι μεταδιδακτορική ερευνήτρια του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ με υποτροφία του ΙΚΥ πάνω στο θέμα των Ψηφιακών Αφηγήσεων από νεαρές γυναίκες στην Αθήνα της κρίσης, γυναίκες πρόσφυγες και γυναίκες με αναπηρία. Επίσης, είναι International Exchange alumni και επισκέπτρια ακαδημαϊκός του New York University – Department of Applied Statistics, Social Science, and Humanities (Multinational Institute of American Studies Program-Institute on US Culture and Society). Έχει πληθώρα δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά και συλλογικούς τόμους όπως επίσης και ανακοινώσεις και ομιλίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε θέματα game studies, παιχνιδιού και ειδικής αγωγής, ψηφιακής αφήγησης, σχεδιασμού παιχνιδιών σαν εκπαιδευτικό εργαλείο καθώς και παιχνιδιού και συμμετοχικότητας στο δημόσιο χώρο. Επίσης έχει εμπειρία σε διαχείριση, σχεδιασμό και συμμετοχή ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων. Έχει διδάξει, ως εργαστηριακή συνεργάτης και ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια, μαθήματα σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, στο Τμήμα ΕΜΜΕ, ΕΚΠΑ (“Σύγχρονη Τεχνολογία και ΜΜΕ”, “Ψηφιακή Αφήγηση” και συγκεκριμένες ενότητες στο “Παραγωγή Οπτικοακουστικού Περιεχομένου”) και στο Διιδρυματικό Διατμηματικό ΠΜΣ “Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση” (“Ψηφιακή Αφήγηση” και συγκεκριμένες ενότητες στο “Ψηφιακά παιχνίδια και διαμεσικές διαδικασίες παιχνιδιού για μάθηση”). Επίσης έχει διδάξει στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Ποιοτική Δημοσιογραφία και Νέες Τεχνολογίες” του Danube Universität Krems (DUK) (“Διαμεσική Αφήγηση και Ψηφιακά Παιχνίδια” και “Web 2.0 και Νέα Μέσα”). Παράλληλα είναι συν-ιδρύτρια της ομάδας αστικών παιχνιδιών Athens Plaython με σκοπό την αναβάθμιση της ζωής στην πόλη μέσω του παιχνιδιού. Έχει προσκληθεί να παρουσιάσει τη δουλειά της στο TedX Warwick 2014, στο TedX Youth Athens 2014, στο Κέντρο Πολιτισμού “Ελληνικός Κόσμος” (3013), στο Counter Play στο Aarhus της Δανίας (2016), Salzburg Global Seminar / Young Cultural Innovators Forum (2015), στο Gamecity του Nottingham (2014, 2011) και στο Playpubliκ του Βερολίνου (2012). Διοργανώνει και επιμελείται φεστιβάλ (Invisible Cities, 2015, Playthonakia 2014, Athens Plaython 2013, Athens Plaython 2012), συνέδρια (Αφήγηση: H τέχνη του χρόνου – 2016, Aόρατες Πόλεις – 2015, Plaython Talks – 2013) και στρατηγικές σχεδιασμού και έκθεσης παιχνιδιών (Goethe Is Game – 2016-2018, Μedia Hack Day – 2015, Serious Games Showcase and Best Practices – 2011). Από το Δεκέμβρη του 2007 έως και σήμερα, διοργανώνει προγράμματα και εργαστήρια εφαρμοσμένης χρήσης ψηφιακών παιχνιδιών και ψηφιακής αλληλεπιδραστικής αφήγησης και παιδιά και ενηλίκους και συμμετέχει στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής, δημοσιογράφων και νέων επιχειρηματιών, σε ζητήματα σχεδιασμού και αξιοποίησης αλληλεπιδραστικών αφηγήσεων και ψηφιακών παιχνιδιών.

βιογραφικές και εργογραφικές ιστοσελίδες :