Μιχάλης Μεϊμάρης

Ο Ομότιμος Καθηγητής Μιχάλης Μεϊμάρης είναι ιδρυτής του Εργαστηρίου Νέων Τεχνολογιών του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει σπουδάσει Μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και διαθέτει δύο διδακτορικούς τίτλους στη Στατιστική και την Ανάλυση Δεδομένων με ηλεκτρονικό υπολογιστή (Πανεπιστήμιο Παρισίων VI, Pierre et Marie Curie). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στις Νέες Τεχνολογίες στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα Μ.Μ.Ε., στο Νέο Τεχνολογικό Επικοινωνιακό Περιβάλλον και τον σχεδιασμό του, στην Ψηφιακή Αφήγηση, στην Οπτική Επικοινωνία, στα Πολυμέσα, στην Ανοικτή, Ευέλικτη και εξ αποστάσεως Εκπαίδευση, στη Μάθηση που βασίζεται στο Ψηφιακό Παιχνίδι, καθώς και στην κατάρτιση και επιμόρφωση στον τομέα των Νέων Τεχνολογιών. Έχει χρηματίσει Πρόεδρος του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ επί δύο θητείες, Διευθυντής του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Εφηρμοσμένης Επικοινωνίας, και συμμετέχει με συμβουλευτικό ρόλο στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Εθνικής Επικοινωνιακής Πολιτικής (Σ.Ε.Ε.Π.). Ο καθηγητής Μεϊμάρης είναι μέλος της Διεθνούς Επιτροπής και Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Βραβείων Möbius, μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Maison des Sciences de l’Homme Nord της Γαλλίας και του C.I.T.I. του Πανεπιστημίου της Λισσαβόνας. Είναι επίσης μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης Γαλλικών Εργαστηρίων (French Laboratories of Excellence) της Εθνικής Επιτροπής Έρευνας της Γαλλίας (ANR). Από το 2014 είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου για τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας στην Εκπαίδευση της UNESCO (UNESCO Institute for Information Technologies in Education – IITE). Του έχει απονεμηθεί από τη Γαλλική Δημοκρατία ο τίτλος του Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques (Ιππότης του Τάγματος του Ακαδημαϊκού Φοίνικα).

βιογραφικές και εργογραφικές ιστοσελίδες :