Πένυ Παπαγεωργοπούλου

Από τον Οκτώβριο 2016 έως σήμερα είναι υποψήφια διδάκτωρ στην επιστημονική περιοχή «Η ενσωμάτωση ψηφιακών και μηχανικών συστατικών στοιχείων στον άνθρωπο και οι αλληλεπιδράσεις με την νοητική και συναισθηματική του κατάσταση» (Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ ΕΚΠΑ, Επιβλέπων: Αναπληρωτής Καθηγητής Δημήτρης Χαρίτος) Ιανουάριος. Διαθέτει (2015) Δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών με τίτλο «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επικοινωνία και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης – Κατεύθυνση: Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης» (βαθμός: 9.85/10 «Άριστα», πρωτεύσασα) και (2008) Πτυχίο από το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (επιτυχής εξέταση σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα του τμήματος, καθώς και σε έξι (6) επιπλέον μαθήματα πάνω από το προβλεπόμενο όριο, βαθμός: 7.02/10 «Λίαν Καλώς», πρωτεύσασα στο 2ο & 3ο έτος σπουδών, βεβαιώσεις αριστείας του Τμήματος, βραβευθείσα δύο φορές από τον Ο.Τ.Ε. και από το Ίδρυμα Υποτροφιών (ΙΚΥ) για το ακαδημαϊκό έτος 2005-2006.) Έχει συμμετοχή σε 2 Ερευνητικά Προγράμματα: Member of the Production Team of University of Athens at European Mobile Lab for Artistic Research (EMDL, CULTURE Programme 2007-13 – Cooperation], Projects with Third Countries, Strand 1.3.5, European Commission Education, Audiovisual & Culture Executive Agency, Jan 2014 – Sep 2015), Web Developer / Designer as a Member of the University of Athens Research Team at Predictive Analysis Platform Using Live Big Data (PREDMINE, Bilateral Cooperation of Science & Technology between Greece and Israel 2013-2015). Επίσης έχει συμμετοχή σε καλλιτεχνικά έργα: Polispective (2016) παρουσιάστηκε από το Spatial Media Research Group (D. Charitos, I. Theona, C. Rizopoulos, P. Papageorgopoulou) στην έκθεση “(OUT)-TOPIAS: Performance and Public /outdoor Space”, Μουσείο Μπενάκη 22/09/2016 –20/11/2016, επιμέλεια Thanos Vovolis, Geert Vermeer). Από το 2008 έως σήμερα έχει επαγγελματική εμπειρία σε σχεδίαση & κατασκευή ιστοσελίδων (ενδεικτική Εργασία στο Τμήμα ΕΜΜΕ, ΕΚΠΑ: Σχεδίαση και Κατασκευή Ιστοσελίδων Κατεύθυνσης Μεταπτυχιακού Προγράμματος, Εργαστηρίου Νέων Τεχνολογιών, Επιστημονικής Ομάδας Spatial Media Research Group, Επιστημονικής Ομάδας HABIT, Ερευνητικού Προγράμματος PREDMINE, Κοσμητείας, Διαχείριση Κεντρικής Ιστοσελίδας Τμήματος, κ.ά.). Διαθέτει διδακτική εμπειρία (2008 – 2017) ως Καθηγήτρια Πληροφορικής στα ΙΕΚ ΟΑΕΔ Γαλατσίου, Αιγάλεω & Νέου Ηρακλείου Αττικής, με επιλεγμένα μαθήματα: «Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα (Τεχνικός Υπολογιστών – Εισαγωγή στον Προγραμματισμό – Γλώσσα Προγραμματισμού C)», «Ηλεκτροτεχνία» (Θεωρία, Εργαστήριο), «Λειτουργικά Συστήματα Ι» (Θεωρία, Εργαστήριο), «Λειτουργικά Συστήματα ΙΙ» (Θεωρία, Εργαστήριο), «Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ι» (Θεωρία, Εργαστήριο), «Δίκτυα Υπολογιστών Ι» (Θεωρία, Εργαστήριο), «Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙΙ» (Θεωρία, Εργαστήριο), «Επεξεργασία Κειμένου», «Χρήση Υπολογιστών», «Χρήση Υπολογιστών II», «Ασφάλεια Δεδομένων και Επικοινωνιών», «Εργαλεία Συγγραφής Πολυμέσων (Authoring Tools)», «Ανάπτυξη Κατανεμημένων Δικτυακών Εφαρμογών σε Περιβάλλον ORACLE.

βιογραφικές και εργογραφικές ιστοσελίδες :

https://scholar.google.gr/scholar?q=Penny+Papageorgopoulou