Πένυ Παπαγεωργοπούλου

Η Πένυ Παπαγεωργοπούλου είναι υποψήφια διδάκτωρ στο στο Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στην επιστημονική περιοχή της Επικοινωνίας Ανθρώπου – Υπολογιστή και βασικό ερευνητικό αντικείμενο την ενσωμάτωση ψηφιακών και μηχανικών συστατικών στοιχείων στον άνθρωπο και τις αλληλεπιδράσεις αυτών με την νοητική και συναισθηματική του κατάσταση. Το 2015 έλαβε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα σπουδών σε Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Αλληλεπιδραστικά Περιβάλλοντα (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών). Το 2008 απέκτησε πτυχίο από το τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου). Έχει μακρά διδακτική εμπειρία σε διδασκαλία μεταδευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στα αντικείμενα της πληροφορικής, του σχεδιασμού και των εικονικών περιβαλλόντων. Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα και παρουσιάζει καλλιτεχνικό έργο σε μορφές ψηφιακής τέχνης.

βιογραφικές και εργογραφικές ιστοσελίδες :