Πρόσκληση συμμετοχής σε διαδικτυακή συνάντηση «Ψηφιακός Μετασχηματισμός, Ανθρωπιστική Τεχνολογία και Ανοικτή Γνώση»

Παρακαλούμε δείτε το συνημμένο