Ενημέρωση για έναρξη λειτουργίας EDUPASS

Σε συνέχεια της υπό στοιχεία 124068/ΓΔ4/1.10.2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (B΄ 4558) και της από 4.10.2021 εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι κάθε φυσικό πρόσωπο, που προτίθεται να συμμετάσχει στην εκπαιδευτική διαδικασία του Ιδρύματος, θα πρέπει Περισσότερα

Yποστήριξη διπλωματικής εργασίας κ. Δασκαλάκη Αλκμήνης

Τη Δευτέρα 4 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 18.15 θα πραγματοποιηθεί η δημόσια υποστήριξη της διπλωματικής εργασίας της κας. Αλκμήνης Δασκαλάκη, με τίτλο “Ζητήματα Καλλιτενικής Δημιουργίας στο έργο της Ελένης Μπούκουρη Αλταμούρα”. Η υποστήριξη θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στους χώρους του Περισσότερα