Σωτήρης Κίργινας

Ο Σωτήρης Κίργινας είναι διδάκτωρ του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ του ΕΚΠΑ (2020), με αντικείμενο την επίδραση των ψηφιακών παιχνιδιών ελεύθερης διάδρασης στις αφηγηματικές δεξιότητες μαθητών σχολικής ηλικίας. Είναι πτυχιούχος της Παιδαγωγικής Ακαδημίας (1988), του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (2004) και κάτοχος του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (MΑ) στις «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση» από το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ) του ΕΚΠΑ (2010). Από το 1996 εργάζεται ως δάσκαλος στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση και από το 2017 ως Διευθυντής Δημοτικού Σχολείου. Παράλληλα έχει διδάξει σε επιμορφώσεις εκπαιδευτικών σε διάφορα θέματα παιδαγωγικής αξιοποίησης των Τ.Π.Ε. Έχει αυτοδύναμη διδασκαλία στα μαθήματα «Εκπαιδευτική Τεχνολογία – Πολυμέσα» και «Παιδαγωγικές Εφαρμογές Η/Υ» του Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) και στο μάθημα «Εργαστήριο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Συμβουλευτικής και Νέες Τεχνολογίες» του Προγράμματος Ειδίκευσης στην Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ) της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Έχει διδάξει, ως εργαστηριακός συνεργάτης μαθήματα σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, στο Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ (ΕΜΜΕ) και στο Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ) του ΕΚΠΑ. Σε προπτυχιακό επίπεδο, στα μαθήματα “Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ψηφιακών Μέσων και Πολυμέσων” και “Σύγχρονη Τεχνολογία και ΜΜΕ, ενώ σε μεταπτυχιακό επίπεδο στο μάθημα “Ψηφιακά Παιχνίδια και Διαμεσικές Διαδικασίες Παιχνιδιού για μάθηση και «Μάθηση και Ψυχαγωγία σε Ψηφιακό Περιβάλλον». Επίσης έχει συμμετοχή ως εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό στο Ερευνητικό Πρόγραμμα «Δημιουργία πρωτότυπης μεθοδολογίας εκπαιδευτικών σεναρίων βασισμένων σε ΤΠΕ και δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων για τα μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας στην Α΄/βάθμια και Β΄/βάθμια εκπαίδευση» του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας. Είναι Ερευνητής στο Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα ΜΜΕ, του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, συλλογικούς τόμους και επιστημονικά συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στην τεχνολογικά υποστηριζόμενη μάθηση, τη μάθηση βασισμένη στο ψηφιακό παιχνίδι και την αλληλεπίδραση ανθρώπου-μηχανής.

 

βιογραφικές και εργογραφικές ιστοσελίδες : 

https://scholar.google.gr/citations?hl=el&user=-YZRelIAAAAJ

https://www.researchgate.net/profile/Sotiris-Kirginas

https://uoa.academia.edu/SotirisKirginas