Πρόσκληση καταβολής τελών φοίτησης εαρινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2023-2024

Οι φοιτητές του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης» καλούνται να καταβάλουν τα τέλη φοίτησης εαρινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2023-2024 έως και την Παρασκευή 22/03/2024 και ώρα 15:00.

Η καταβολή των τελών φοίτησης εαρινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2023-2024, ύψους 650€, πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο μέσω τραπέζης, με κατάθεση του ποσού αυτού στον δικαιούχο

Αριθμός Λογαριασμού Alpha Bank802002001000227

ΙΒΑΝ: GR0301408020802002001000227

SWIFT/BICCRBAGRAA

Κατά τη διαδικασία της τραπεζικής συναλλαγής, οι φοιτητές καλούνται να χρησιμοποιήσουν τον προσωπικό κωδικό πληρωμής (RF) που τους έχει αποσταλεί.

Οι καταβάλλοντες τα τέλη φοίτησης πρέπει να βεβαιώνονται ότι

(1) στα  στοιχεία  του  λογαριασμού  στον  οποίο  καταθέτουν  τα  τέλη  φοίτησης, εμφανίζεται το όνομα: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ-ΕΚΠΑ)

(2) στο γραμμάτιο της τράπεζας εμφανίζεται το ονοματεπώνυμό τους ως καταθέτη

(3) στο γραμμάτιο της τράπεζας εμφανίζεται απαραίτητα ως αιτιολογία κατάθεσης η φράση: ΠΜΣ ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ

Η κατάθεση του αποδεικτικού καταβολής των τελών φοίτησης στη Γραμματεία του Προγράμματος <medialab@media.uoa.gr> είναι  αναγκαία  προϋπόθεση  προκειμένου  να  εκδοθεί η σχετική απόδειξη καταβολής και πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός της   παραπάνω προθεσμίας.

 

Αθήνα, 01/03/2024

 

Ο Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

 «Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης»

*

Δρ. Κωνσταντίνος Μουρλάς, Αναπληρωτής Καθηγητής

Τμήματος ΕΜΜΕ ΕΚΠΑ

 

  

* η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που τηρείται στο αρχείο της Γραμματείας του Προγράμματος