Εξατομικευμένα Περιβάλλοντα Επικοινωνίας και Εξόρυξης Πληροφορίας στο Διαδίκτυο

Διδάσκων: Κω/νος Μουρλάς, Αναπλ. Καθηγητής Τμήματος ΕΜΜΕ ΕΚΠΑ

Διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου: mourlas[at]media.uoa.gr

Το περιεχόμενο στο διαδίκτυο όπως και σε κάθε περιβάλλον που παρουσιάζεται με τη δομή ενός υπερμέσου, πρέπει να προσαρμόζεται στα διαφορετικά ενδιαφέροντα και τις «μοναδικές» ανάγκες του κάθε χρήστη. Ο στόχος του μαθήματος είναι να παρουσιάσει πρόσφατα ερευνητικά αποτελέσματα και νέες μεθόδους σχεδιασμού και ανάπτυξης επικοινωνιακού και φιλικού προς τον χρήστη περιεχομένου κάνοντας χρήση ενός «έξυπνου» (intelligent) και εξατομικευμένου (personalized) σχήματος αλληλεπίδρασης με το διαδίκτυο και τις εφαρμογές του. Το νέο αυτό σχήμα αλληλεπίδρασης θα υπηρετεί τους χρήστες βάσει των ενδιαφερόντων, των αναγκών, των δυνατοτήτων και των προτιμήσεων τους επιτυγχάνοντας την αύξηση της ικανοποίησης και της αποτελεσματικότητάς τους κατά την πλοήγησή τους σε έναν ιστοχώρο και μετριάζοντας την γνωστική τους υπερφόρτωση. Παρουσιάζονται τεχνικές από το χώρο των συστημάτων παραγωγής συστάσεων (recommender systems) και των προσαρμοστικών υπερμέσων (adaptive hypermedia), σε εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου, ενημερωτικών ιστοχώρων και ηλεκτρονικής μάθησης.