Μεθοδολογία Σχεδιασμού Αλληλεπιδραστικών Συστημάτων

Διδάσκων: Κω/νος Μουρλάς, Αναπλ. Καθηγητής Τμήματος ΕΜΜΕ ΕΚΠΑ Διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου: mourlas[at]media.uoa.gr Στο μάθημα αυτό θα παρουσιαστεί η μεθοδολογία χρηστοκεντρικού σχεδιασμού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην ανάπτυξη οπουδήποτε ψηφιακού περιβάλλοντος αλληλεπίδρασης. Τα νέα αυτά περιβάλλοντα πρέπει να σχεδιάζονται με κανόνες Περισσότερα

Περιβάλλοντα Επικοινωνίας στο Φυσικό και στον Ψηφιακό Κόσμο

Διδάσκων: Δημήτριος Χαρίτος, Επικ. Καθηγητής Τμήματος ΕΜΜΕ ΕΚΠΑ Διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου: vedesign[at]otenet.gr Τα φυσικά περιβάλλοντα στο πλαίσιο των οποίων εκτυλίσσεται η καθημερινή μας ζωή λειτουργούν ως πλαίσια για διαπροσωπική επικοινωνία. Η συνεχής και εκτεταμένη διείσδυση και ενσωμάτωση τεχνολογικών συστημάτων και Περισσότερα

Συμμετοχική Ψηφιακή Επικοινωνία και Διακυβέρνηση

Διδάσκων: Δρ. Δημήτρης Γκούσκος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος ΕΜΜΕ ΕΚΠΑ Διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου: gouscos[at]media.uoa.gr Ιστοσελίδα: http://www.media.uoa.gr/~gouscos Γραφείο: Σοφοκλέους 1, γραφείο 204 Ώρες Φοιτητών: Παρασκευή 3.00-6.00 μμ, κατόπιν συνεννόησης μέσω email Ιστοσελίδα eClass: http://eclass.uoa.gr/courses/MEDIA168 (κωδικός εγγραφής διαθέσιμος κατόπιν email στον διδάσκοντα) Διδακτικές Ώρες: 3 Περισσότερα

Επικοινωνιακές Διαστάσεις του Νέου Τεχνολογικού Περιβάλλοντος

Διδάσκων: Μιχάλης Μεϊμάρης, Καθηγητής Τμήματος ΕΜΜΕ ΕΚΠΑ Διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου: mmeimaris[at]media.uoa.gr Στο μάθημα αυτό επιχειρείται η γνωριμία των φοιτητών/φοιτητριών με τη σύγχρονη πραγματικότητα καθώς και τις μελλοντικές τάσεις των ψηφιακών μέσων επικοινωνίας. Θεωρία και εφαρμογές εξοικειώνουν τον φοιτητή μεταξύ άλλων Περισσότερα

Εξατομικευμένα Περιβάλλοντα Επικοινωνίας και Εξόρυξης Πληροφορίας στο Διαδίκτυο

Διδάσκων: Κω/νος Μουρλάς, Αναπλ. Καθηγητής Τμήματος ΕΜΜΕ ΕΚΠΑ Διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου: mourlas[at]media.uoa.gr Το περιεχόμενο στο διαδίκτυο όπως και σε κάθε περιβάλλον που παρουσιάζεται με τη δομή ενός υπερμέσου, πρέπει να προσαρμόζεται στα διαφορετικά ενδιαφέροντα και τις «μοναδικές» ανάγκες του κάθε Περισσότερα