Πρόσκληση συμμετοχής στη θεματική συνάντηση “Συγκρούσεις, Τραύμα και Αφήγηση, Πολιτειότητα και Παιγνιοποίηση”, Πέμπτη 18/4/2019

Θεματική συνάντηση με προσκεκλημένους ομιλητές στο πλαίσιο μαθημάτων του Προγράμματος ανοικτή στους φοιτητές, αποφοίτους, διδάσκοντες και συνεργάτες όλων των ΠΜΣ του Τμήματος ΕΜΜΕ ΕΚΠΑ. Για λεπτομέρειες παρακαλούμε δείτε το συνημμένο.