Πρόσκληση 2ετών μεταπτυχιακών φοιτητών σε συνάντηση υποδοχής ακαδ. έτους 2019-2020

Παρακαλούμε δείτε το συνημμένο.