Πρόσκληση συμμετοχής στη θεματική συνάντηση “Ζητήματα Ανοικτής Διακυβέρνησης και Δημόσιας Συμμετοχής”, Δευτέρα 27/1/2020

Θεματική συνάντηση με προσκεκλημένους ομιλητές στο πλαίσιο μαθημάτων του Προγράμματος, ανοικτή στους φοιτητές, αποφοίτους, διδάσκοντες και συνεργάτες όλων των ΠΜΣ του Τμήματος ΕΜΜΕ ΕΚΠΑ. Για λεπτομέρειες παρακαλούμε δείτε το συνημμένο.