Ενημέρωση για την εκπαιδευτική και διοικητική λειτουργία του ΠΜΣ «Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης» από απόσταση

Παρακαλούμε δείτε το συνημμένο.