Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης» ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης» του Τμήματος Επικοινωνίας & ΜΜΕ ΕΚΠΑ έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4485/2017 και ξεκίνησε να λειτουργεί από το ακαδ. έτος 2018-2019 με την πρώτη εκπαιδευτική σειρά μεταπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών.

Η απόφαση ίδρυσης του Προγράμματος (ΦΕΚ Β2762/11-07-2018) και ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας (ΦΕΚ Β4128/20-09-2018) είναι διαθέσιμα στη σελίδα Έγγραφα του Προγράμματος).

Η πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 για εισαγωγή/φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης» έχει δημοσιευθεί και αναρτηθεί στον ιστοχώρο του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ ΕΚΠΑ (http://www.media.uoa.gr/), με προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως και την Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2021 ώρα 23.59 (ηλεκτρονική υποβολή όλων των εγγράφων σε ενιαίο αρχείο pdf μέσω email).

Σημαντικές πληροφορίες για το Πρόγραμμα και την πρόσκληση μπορούν να βρεθούν στο παρακάτω δελτίο τύπου, ενώ επίσης παρακάτω διατίθενται προς ανάκτηση το κείμενο της πρόσκλησης, καθώς και έντυπο αίτησης και πρότυπο βιογραφικού σημειώματος που πρέπει να χρησιμοποιηθούν.

δελτίο τύπου πρόσκλησης ΠΜΣ «Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης» ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 για εισαγωγή/φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης»

έντυπο αίτησης

πρότυπο βιογραφικού σημειώματος

Οι φάκελοι υποψηφιότητας υποβάλλονται σε ψηφιακή μορφή ενιαίου αρχείου pdf μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση medialab@media.uoa.gr. Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επικοινωνούν με την Γραμματεία του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ ΕΚΠΑ (στοιχεία επικοινωνίας εδώ), καθώς και απευθείας με το ΠΜΣ «Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης» στη διεύθυνση medialab@media.uoa.gr.