Kαταθέσεις και αιτήσεις παράτασης εκπόνησης διπλωματικών εργασιών ακαδ. έτους 2021-2022

Σύμφωνα με τον εγκεκριμένο κανονισμό λειτουργίας του Προγράμματος, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που βρίσκονται στο Γ’ εξάμηνο σπουδών και εκπονούν τις διπλωματικές εργασίες τους θα πρέπει να τις καταθέσουν στη Γραμματεία του Προγράμματος έως και τη Δευτέρα 28/02/2022 ώρα 15:00 (χρονοσήμανση αποστολής μηνύματος). Η κατάθεση μιας διπλωματικής εργασίας προϋποθέτει τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντα, και γίνεται με χρήση του σχετικού εντύπου κατάθεσης διπλωματικής εργασίας που έχει ανακοινωθεί στον ιστοχώρο του Προγράμματος. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία κατατίθεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στη διεύθυνση medialab@media.uoa.gr, σε μορφή ενιαίου αρχείου zip με το σύνολο του υλικού της διπλωματικής εργασίας.

Σε περίπτωση που ένας μεταπτυχιακός φοιτητής δεν καταθέσει τη διπλωματική εργασία του σύμφωνα με τα παραπάνω, θα πρέπει να καταθέσει αίτηση παράτασης της εκπόνησής της. Η αίτηση παράτασης κατατίθεται στην Γραμματεία του Προγράμματος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (διεύθυνση medialab@media.uoa.gr), έως και τη Δευτέρα 28/02/2022 ώρα 15:00 (χρονοσήμανση αποστολής μηνύματος), γίνεται με χρήση του σχετικού εντύπου αίτησης παράτασης εκπόνησης διπλωματικής εργασίας που έχει ανακοινωθεί στον ιστοχώρο του Προγράμματος, και εξετάζεται από την ΣΕ του Προγράμματος και τη Συνέλευση Τμήματος. Εφόσον η αίτηση παράτασης εγκριθεί, ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα πρέπει να καταθέσει τη διπλωματική εργασία του στη Γραμματεία του Προγράμματος έως και την Τετάρτη 31/08/2022, σύμφωνα με όλες τις λεπτομέρειες και διαδικασία (σύμφωνη γνώμη επιβλέποντα, έντυπο κατάθεσης, ψηφιακή μορφή) που ισχύει και για την κατάθεση διπλωματικών εργασιών στην περίοδο Φεβρουαρίου. 

Έντυπο κατάθεσης διπλωματικής εργασίας ΠΜΣ Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης

Αίτηση παράτασης εκπόνησης διπλωματικής εργασίας ΠΜΣ Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης

Προθεσμίες και διαδικασίες για καταθέσεις και αιτήσεις παράτασης εκπόνησης διπλωματικών εργασιών ακαδ. έτους 2021-2022