Πρόσκληση (1) εγγραφών, και (2) υποβολής αιτήσεων απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής τελών φοίτησης ΠΜΣ Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης

Παρακαλούμε να δείτε τα παρακάτω έγγραφα :

– έντυπο πρώτης εγγραφής

– πρόσκληση εγγραφής και υποβολής αίτησης απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής τελών φοίτησης

– ΦΕΚ Β4899 16-09-2022

– ΦΕΚ Β4659 05-09-2022