Υποστήριξη διπλωματικής εργασίας κ. Σοφίας Παπαχρήστου 23/5/2023

Την Τρίτη 23/5/2023 και ώρα 20:00 θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης η δημόσια υποστήριξη της διπλωματικής εργασίας της κ. Σοφίας Παπαχρήστου με τίτλο “Ανάλυση ελληνικού #MeToo με χρήση πρακτικών επεξεργασίας φυσικής γλώσσας (NLP), εξόρυξης πληροφορίας από κείμενα (text mining) και ανάλυσης κοινωνικού δικτύου (SNA)”
 
στοιχεία σύνδεσης:
Η υποστήριξη είναι ανοικτή προς παρακολούθηση από κάθε ενδιαφερόμενο.