Πρόσκληση Υποβολής Υποψηφιοτήτων για εισαγωγή/φοίτηση στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών «Επικοινωνία και ΜΜΕ» ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 – παράταση έως 10/9/2018

Το Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ ΕΚΠΑ προσκαλεί σε υποβολή υποψηφιοτήτων για εισαγωγή στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών στην Επικοινωνία και τα ΜΜΕ ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, με κατάθεση φακέλων έως και την Δευτέρα 10/9/2018 (ανακοίνωση παράτασης της προθεσμίας υποβολής στην σελίδα https://eclass.uoa.gr/modules/announcements/index.php?course=MEDIA254&an_id=169418.

Η σχετική προκήρυξη βρίσκεται ανακοινωμένη στην σελίδα https://eclass.uoa.gr/modules/announcements/index.php?course=MEDIA254&an_id=166472, ενώ το ΦΕΚ Κανονισμού Λειτουργίας του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών στην Επικοινωνία και τα ΜΜΕ είναι ψηφιακά διαθέσιμα στον ιστοχώρο του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ, σελίδα http://www.media.uoa.gr/grads/phd.html.