Παράταση έως 10/9/2018 : Πρόσκληση Υποβολής Υποψηφιοτήτων για εισαγωγή/φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης» ακαδημαϊκού έτους 2018-2019

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης» του Τμήματος Επικοινωνίας & ΜΜΕ ΕΚΠΑ έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων προκειμένου να ξεκινήσει να λειτουργεί από το ακαδ. έτος 2018-2019.

Η απόφαση ίδρυσης του Προγράμματος έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ Β2762/11-07-2018 (διαθέσιμο στην σελίδα Έγγραφα του Προγράμματος), και αναμένεται η δημοσίευση σε ΦΕΚ και του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Προγράμματος.

Η πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για εισαγωγή/φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης» ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 έχει δημοσιευθεί και αναρτηθεί στην πλατφόρμα Διαύγεια με ΑΔΑ 7ΝΛΗ46ΨΖ2Ν-ΠΔ0 (σελίδα ανάρτησης), με παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έως και την Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018.

Σημαντικές πληροφορίες για το Πρόγραμμα και την πρόσκληση μπορούν να βρεθούν στο παρακάτω δελτίο τύπου, ενώ επίσης παρακάτω διατίθενται προς ανάκτηση το κείμενο της πρόσκλησης, καθώς και έντυπο αίτησης και πρότυπο βιογραφικού σημειώματος που πρέπει να χρησιμοποιηθούν.

 

πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων ΠΜΣ «Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης» ακαδ. έτους 2018-2019

έντυπο αίτησης

πρότυπο βιογραφικού σημειώματος

Οι φάκελοι υποψηφιότητας υποβάλλονται σε έντυπη μορφή στην Γραμματεία του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ ΕΚΠΑ. Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επικοινωνούν με την Γραμματεία του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ ΕΚΠΑ (στοιχεία επικοινωνίας εδώ), καθώς και απευθείας με το ΠΜΣ «Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης» στην διεύθυνση medialab@media.uoa.gr.