Ακαδημαϊκό ημερολόγιο και ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων ακαδ. έτους 2019-2020 (προ-τελική έκδοση)

Ανακοινώνονται σε προ-τελική έκδοση το ακαδημαϊκό ημερολόγιο και το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων χειμερινού και εαρινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2019-2020. Οι τελικές εκδόσεις των εγγράφων αυτών θα οριστικοποιηθούν σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες και με όποιες προσαρμογές απαιτηθούν, και θα ανακοινωθούν έγκαιρα.

ακαδημαϊκό ημερολόγιο και ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2019-2020 (προ-τελική έκδοση)

ακαδημαϊκό ημερολόγιο και ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων εαρινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2019-2020 (προ-τελική έκδοση)