παράταση έως Δευτέρα 9/9/2019 – Πρόσκληση Υποβολής Υποψηφιοτήτων ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 για εισαγωγή/φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης»

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης» του Τμήματος Επικοινωνίας & ΜΜΕ ΕΚΠΑ έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4485/2017 και ξεκίνησε να λειτουργεί από το ακαδ. έτος 2018-2019 με την πρώτη εκπαιδευτική σειρά μεταπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών.

Η απόφαση ίδρυσης του Προγράμματος (ΦΕΚ Β2762/11-07-2018) και ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας (ΦΕΚ Β4128/20-09-2018) είναι διαθέσιμα στη σελίδα Έγγραφα του Προγράμματος.

Η πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 για εισαγωγή/φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης» έχει δημοσιευθεί και αναρτηθεί στον ιστοχώρο του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ ΕΚΠΑ (http://www.media.uoa.gr/), με προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως και τη Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου 2019.

Σημαντικές πληροφορίες για το Πρόγραμμα και την πρόσκληση μπορούν να βρεθούν στο παρακάτω δελτίο τύπου, ενώ επίσης παρακάτω διατίθενται προς ανάκτηση το κείμενο της πρόσκλησης, καθώς και έντυπο αίτησης και πρότυπο βιογραφικού σημειώματος που πρέπει να χρησιμοποιηθούν.

δελτίο τύπου παράτασης προθεσμίας πρόσκλησης ΠΜΣ «Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης» ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 για εισαγωγή/φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης»

έντυπο αίτησης

πρότυπο βιογραφικού σημειώματος

Οι φάκελοι υποψηφιότητας υποβάλλονται σε έντυπη μορφή στην Γραμματεία του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ ΕΚΠΑ. Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επικοινωνούν με την Γραμματεία του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ ΕΚΠΑ (στοιχεία επικοινωνίας εδώ), καθώς και απευθείας με το ΠΜΣ «Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης» στη διεύθυνση medialab@media.uoa.gr.