Πρόσκληση επιτυχόντων ακαδ. έτους 2019-2020 για εγγραφή στο Πρόγραμμα και προαιρετική υποβολή αίτησης απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής τελών φοίτησης (ορθή επανάληψη)

Παρακαλούμε δείτε το συνημμένο.