Πρόσκληση επιτυχόντων ακαδ. έτους 2019-2020 για εγγραφή στο Πρόγραμμα και προαιρετική κατάθεση αίτησης απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής τελών φοίτησης

Παρακαλούμε δείτε το συνημμένο.