Πρόσκληση 1ετων μεταπτυχιακών φοιτητών σε συνάντηση υποδοχής ακαδ. έτους 2020-2021

Παρακαλούμε δείτε το συνημμένο.