Παρασκευή 22/1 και Παρασκευή 29/1/2021 : διαδικτυακές συναντήσεις προσκεκλημένων εισηγήσεων Ανοικτή Διακυβέρνηση Δημόσια Συμμετοχή

Παρακαλούμε δέστε το συνημμένο για το πρόγραμμα εργασίας των συναντήσεων και τα στοιχεία σύνδεσης, με συμμετοχή ανοικτή σε όλους τους ενδιαφερόμενους.