Πέμπτη 17/12/2020 | Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ανοικτή Διακυβέρνηση: Αναφορά Σχεδιασμού και νέες δεσμεύσεις – διαδικτυακή συνάντηση εργασίας με δημόσια συμμετοχή

Την Πέμπτη 17/12/2020 και ώρες 17.00-19.00, η ομάδα Εθνικού Ερευνητή του Independent Reporting Mechanism / Open Government Partnership για την Ελλάδα (Δ.Γκούσκος, Ε.Καραμαγκιώλη, Ε.Ρ.Στάιου, Η.Η.Παπαδοπούλου, στελέχη του ΠΜΣ Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης και του Εργαστηρίου Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα ΜΜΕ του Τμήματος ΕΜΜΕ ΕΚΠΑ) παρουσιάζει τα κύρια σημεία της Αναφοράς Σχεδιασμού για το 4ο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ανοικτή Διακυβέρνηση, στη διαδικτυακή συνάντηση εργασίας OGP Greece Ideathon Workshop την οποία διοργανώνει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η συνάντηση, στην οποία θα παρουσιαστούν και νέες δεσμεύσεις για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης της χώρας μας, είναι ανοικτή σε δημόσια συμμετοχή, μετά από επικοινωνία με το ΥΨηΔ για αποστολή πρόσκλησης. Η συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων θα μας δώσει χαρά, αναμένουμε να βρεθείτε κοντά μας.