Ολοκλήρωση της διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης του ΠΜΣ “Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης” από τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) ΕΚΠΑ

Η διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης του ΠΜΣ “Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης” από τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) ΕΚΠΑ ολοκληρώθηκε επιτυχώς, και τα αποτελέσματα παρατίθενται στην σχετική αναφορά αξιολόγησης που βρίσκεται διαθέσιμη εδώ.

Η διαδικασία πιστοποίησης του Προγράμματος συνεχίζεται σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο με την υποβολή του σχετικού φακέλου στην ΕΘΑΑΕ και την εξωτερική αξιολόγηση από αντίστοιχη επιτροπή.